Phần mềm quản lý bán hàng - 2. Shop thời trang

Phần mềm quản lý bán hàng shop thời trang đã được ứng dụng rất rộng rãi và được khách hàng tin tưởng. Tích ứng máy quét mã vạch, máy in mã vạch, máy in bill có sẳn trên thị trường.

phần mềm quản lý bán hàng shop thời trang

Nghiệp vụ bán hàng shop thời trang

  1. Xuất bán lẻ trong nhiều tình huống khác nhau
  2. Hỗ trợ nhập hàng nhanh theo mã hàng (size, màu, kiểu...)
  3. Nhập hàng bị trả lại
  4. Theo dõi và kiểm soát nhập mua từ nhà cung cấp
  5. Theo dõi hàng hóa nhập xuất tồn kho (chi tiết và tổng hợp theo từng loại, nhóm hàng)
  6. Cho phép tạo mã vạch và hỗ trợ bán hàng bằng mã vạch
  7. Theo dõi doanh thu bán hàng (theo ngày, theo nhân viên, theo ca, theo từng mặt hàng, nhóm hàng...)
  8. Quản lý công nợ phải trả nhà cung cấp
  9. Quản lý giá niêm yết trên hàng hóa (có sử dụng mã vạch)
  10. Quản lý thu chi và sổ quỹ tiền mặt

Các điểm chính của phần mềm quản lý bán hàng shop thời trang

  1. Cho phép cập nhật giá nhanh chóng, dễ dàng.
  2. Cho phép người dùng thiết kế cấu trúc danh mục, hệ thống báo cáo
  3. Cho phép hỗ trợ mở rộng phát triển mô hình kinh doanh.
  4. Cho phép người dùng thiết lập hệ thống hàng hóa dịch vụ theo đặc thù mỗi đơn vị
  5. Chức năng sao lưu dữ liệu tự động và thường xuyên.
  6. Cho phép người dùng thiết lập và thay đổi tài khoản.
  7. Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, thao tác đơn giản.
  8. Bán hàng theo quy trình, hỗ trợ thiết bị mã vạch
  9. Quản lý theo nghiệp vụ, dễ dàng cho người chủ shop.