Phần mềm quản lý bán hàng - 14. phụ tùng xe máy, ô tô

Phần mềm quản lý bán hàng phụ tùng xe máy, ô tô giúp quản lý công việc bán hàng một cách đơn giản nhất.

PHAN MEM QUAN LY CUA HANG PHU TUNG XE MAY OTO

Chức năng chính của phần mềm:

1. Quản lý danh mục

- Quản lý danh mục nhóm hàng hóa, hàng hóa, nhà cung cấp

- Quản lý đơn vị nhập, giá bán

2. Quản lý đơn bán hàng

- Tạo đơn hàng hàng, hỗ trợ xuất ra định dạng word, excel...

- Thay đổi , xóa đơn hàng

- Quản lý tổng hợp đơn bán hàng của từng khách hàng

3. Quản lý đơn nhập hàng

- Tạo đơn hàng hàng, hỗ trợ xuất ra định dạng word, excel...

- Thay đổi , xóa đơn hàng

- Quản lý tổng hợp đơn nhập hàng của từng nhà cung cấp

4. Quản lý kho:

- Chức năng quản lý nhập kho (quản lý, sắp xếp và phân loại hàng hóa các nhà cung cấp để tiện cho quá trình quản lý hàng hóa, cập nhật trạng thái của hàng hóa).

- Chức năng quản lý xuất kho: Cập nhập các thông tin về phiếu xuất kho, cập nhật số lượng còn lại trong kho, đồng bộ dữ liệu giữa các kho trong hệ thống.

5. Quản lý công nợ:

- Quản lý tổng hợp công nợ của khách hàng, chi tiết công nợ của từng khách hàng

- Quản lý tổng hợp công nợ của nhà cung cấp, chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp

- Tự động cảnh báo công nợ của khách hàng khi bán hàng

6. Quản lý doanh thu:

- Quản lý doanh thu theo thời gian, theo từng ngày, tháng, năm

- Quản lý chi tiết doanh thu

- Quản lý hàng bán trả lại từ khách hàng

- Quản lý hàng bán trả lại nhà cung cấp

- Quản lý lãi lỗ kinh doanh trên từng đơn hàng

7. Quản lý thu chi

- Quản lý tổng hợp chi, chi tiết chi

- Quản lý tổng hợp thu, chi tiết thu

Lợi ích của khách hàng khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng:

- Tăng hiệu quả bán hàng

- Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người

- Giảm thiểu thời gian quản lý

- Báo cáo rõ ràng nhanh chóng, chính xác

- Nắm rõ tình hình nhập - bán - tồn hàng hóa