Quản lý chuỗi cửa hàng trong phần mềm quản lý bán hàng

Chuỗi cửa hàng

Phần mềm bán hàng đặc biệt phù hợp với quản lý chuỗi cửa hàng

- Với Phần mềm bán hàng, bạn có thể mở thêm chi nhánh dễ dàng, không giới hạn

- Số liệu rõ ràng, chi tiết cho từng chi nhánh

- Với mỗi cửa hàng, có thể tạo và quản lý theo nhiều quầy hàng khác nhau. Mỗi quầy hàng lại được quản lý theo ca bán hàng

- Phần mềm bán hàng cho xem lại lịch sử giao dịch của từng ca bán hàng ứng với từng quầy hàng

- Tổng kết các số liệu liên quan tới doanh thu đầu và cuối mỗi ca bán hàng