Quản lý kho hàng trong phần mềm quản lý bán hàng

Quản lý Kho hàng

Hệ thống quản lý đơn giản nhưng hiệu quả với đầy đủ quy trình từ Nhập hàng, Kiểm kho, tới Cảnh báo hàng tồn kho.

- Phần mềm bán hàng không chỉ giúp bạn quản lý chính xác tới từng sản phẩm mà còn cho phép bạn thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới kho như Nhập hàng, Kiểm kho một cách đơn giản, hiệu quả, trực quan.

- Nhập hàng: Phần mềm bán hàng hỗ trợ quy trình tạo Phiếu nhập hàng nhanh từ Đơn nhập hàng, và gửi Đơn nhập hàng qua email đến nhà cung cấp.

- Kiểm kho: Bạn có thể nhanh chóng tạo phiếu kiểm kho cho một phần hoặc toàn bộ kho hàng của mình thông qua chức năng kiểm kho.

- Hệ thống cảnh báo: tự động thông báo cho người quản lý kho khi số lượng hàng tồn kho dưới hạn mức tồn để nhập hàng