Phần mềm bán hàng với Giao diện thân thiện, tốc độ xử lý giao dịch được tối ưu đến từng bước

Giao diện bán hàng thân thiện, tốc độ xử lý giao dịch được tối ưu đến từng bước

- Giao diện tab: cho phép việc quản lý các phiếu tạm, phiếu hàng cũng như hóa đơn một các trực quan

- Thuận tiện sử dụng: hỗ trợ màn hình chạm (touch screen)

- Tiết kiệm thời gian và chi phí:

Tất cả các nghiệp vụ bán hàng phụ như Lưu phiếu tạm, Quản lý quầy, Trả hàng, Đổi hàng, Hủy hóa đơn đều được thực hiện trên cùng một màn hình bán hàng. Bạn có thể dễ dàng thao tác mà không mất thời gian di chuyển giữa các màn hình.

Phần mềm bán hàng có khả năng tích hợp với nhiều thiết bị như PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy quét mã vạch, két đựng tiền… Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại những phần cứng có sẵn của mình để tiết kiệm chi phí.

Tiện ích vượt trội: bán hàng ngay cả khi không có kết nối mạng

- Bạn có thể bán hàng với Phần mềm bán hàng ngay cả khi kết nối internet gián đoạn. Dữ liệu sẽ được tự động đồng bộ khi Internet kết nối trở lại.

Tốc độ xử lý giao dịch và in hóa đơn nhanh chóng

Thao tác tìm kiếm sản phẩm và khách hàng được Phần mềm bán hàng hỗ trợ tối đa:

Tìm kiếm sản phẩm theo mã vạch, hình ảnh

Tìm kiếm khách hàng theo tên, ID, số điện thoại

Thiết lập vị trí của các sản phẩm ưa thích để lựa chọn nhanh.

Bán hàng

Giao diện thân thiện, tốc độ xử lý giao dịch được tối ưu đến từng bước

- Giao diện tab: cho phép việc quản lý các phiếu tạm, phiếu hàng cũng như hóa đơn một các trực quan

- Thuận tiện sử dụng: hỗ trợ màn hình chạm (touch screen)

- Tiết kiệm thời gian và chi phí:

Tất cả các nghiệp vụ bán hàng phụ như Lưu phiếu tạm, Quản lý quầy, Trả hàng, Đổi hàng, Hủy hóa đơn đều được thực hiện trên cùng một màn hình bán hàng. Bạn có thể dễ dàng thao tác mà không mất thời gian di chuyển giữa các màn hình.

Phần mềm bán hàng có khả năng tích hợp với nhiều thiết bị như PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy quét mã vạch, két đựng tiền… Bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại những phần cứng có sẵn của mình để tiết kiệm chi phí.

Tiện ích vượt trội: bán hàng ngay cả khi không có kết nối mạng

- Bạn có thể bán hàng với Phần mềm bán hàng ngay cả khi kết nối internet gián đoạn. Dữ liệu sẽ được tự động đồng bộ khi Internet kết nối trở lại.

Tốc độ xử lý giao dịch và in hóa đơn nhanh chóng

Thao tác tìm kiếm sản phẩm và khách hàng được Phần mềm bán hàng hỗ trợ tối đa:

Tìm kiếm sản phẩm theo mã vạch, hình ảnh

Tìm kiếm khách hàng theo tên, ID, số điện thoại

Thiết lập vị trí của các sản phẩm ưa thích để lựa chọn nhanh.

- Quản lý lịch sử các giao dịch bán hàng một cách chi tiết, dễ theo dõi, thuận tiện cho các giao dịch khác như Hủy đơn hàng, Trả hàng, In lại hóa đơn