Phần mềm quản lý bán hàng - 1. Cửa hàng tạp hóa

Phần mềm quản lý bán hàng tạp hóa sẽ hỗ trợ bạn thực hiện các công việc quản lý một cách đơn giản, hiệu quả và chính xác từ đó giúp giảm nhẹ công việc hàng ngày.

PHẦN MỀM BÁN HÀNG TẠP HOA

Các tính năng nổi bật của phần mềm

Quản lý chứng từ

  • Hóa đơn nhập hàng
  • Hóa đơn bán buôn
  • Hóa đơn bán lẻ
  • Đơn đặt hàng với nhà cung cấp
  • Đơn đặt hàng từ khách hàng
  • Phiếu báo giá
  • ...

Quản lý doanh thu

  • Quản lý doanh thu theo ngày
  • Quản lý doanh thu theo thời gian
  • Quản lý chi tiết doanh thu
  • Quản lý tổng hợp doanh thu
  • Quản lý hàng bán trả lại
  • Báo cáo doanh số theo nhân viên

Quản lý công nợ

  • Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
  • Bảng chi tiết công nợ khách hàng
  • Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
  • Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp
  • Phiếu báo nợ khách hàng
  • Phiếu báo nợ nhà cung cấp

Quản lý hạn sử dụng

  • Quản lý chi tiết hạn sử dụng của từng lô hàng nhập về
  • Cảnh báo trước ngày hết hạn sử dụng cho quý khách.
  • Quản lý xuất nhập tồn
  • Quản lý chi tiết nhập hàng
  • Quản lý tổng hợp nhập hàng
  • Quản lý chi tiết xuất hàng
  • Quản lý tổng hợp xuất
  • Quản lý xuất nhập tồn
  • Thẻ kho
IN MÃ VẠCH

Quản lý sổ quỹ tiền mặt

  • Quản lý tổng hợp chi
  • Quản lý chi tiết chi
  • Quản lý tổng hợp thu
  • Quản lý chi tiết thu
  • Bảng cân đối thu chi
  • Sổ quỹ tiền mặt

Hệ thống cảnh báo nhắc việc

  • Nhắc đến hạn thanh toán của khách hàng
  • Nhắc đến hạn thanh toán cho nhà cung cấp
  • Nhắc khách hàng nợ quá giới hạn
  • Nhắc đến sinh nhật của khách hàng
  • Cảnh báo tự động hàng tồn kho. Hàng tồn kho được cảnh báo dựa trên quy định giới hạn tồn tối thiểu và giới hạn tồn tối đa.
  • Cảnh báo tự động công nợ khách hàng căn cứ vào giới hạn nợ của khách hàng

Các tính năng khác của phần mềm

Tính động

  • Phần mềm cho phép tuỳ biến hệ thống theo nhu cầu và đặc thù
  • Thêm hoặc bớt các thông tin
  • Tuỳ biến các báo cáo đầu ra
  • Thuận tiền cho việc nâng cấp và chỉnh sửa sản phẩm.
  • Hỗ trợ khả năng giao tiếp 2 chiều với Excel.

Tính chính xác tốc độ

  • Phần mềm tính toán dữ liệu dự trên các thông tin đầu vào tuyệt đối chính xác
  • Khả năng xử lý với công nghệ mới làm tăng tốc độ
  • Tiết kiệm tối đa sức lao động của con người.

Tính bảo mật an toàn

  • Dữ liệu được tự đông sao lưu dự phòng
  • Khả năng phân quyền người dùng đến từng chức năng.
  • Lưu lại dấu vết của việc xoá sửa dữ liệu
  • Lưu lại thông tin của các đối tượng xem báo cáo
  • Có khả năng cấm toàn bộ hoặc cấm từng phần quyền hạn của người dùng khi xem báo cáo bán hàng.