Phần mềm quản lý bán hàng - 16. quản lý cửa hàng đồng hồ, mắt kính

Phần mềm quản lý bán hàng là công cụ không thể thiếu nhắm nâng cao hiệu quả quản lý cửa hàng đồng hồ, mắt kinh hay chuỗi cửa hàng đồng hồ, mắt kính.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG CỬA HÀNG ĐỒNG HỒ MẮT KÍNH

Chức năng chính của phần mềm bán hàng

  • Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp phân hệ quản lý kho hàng.
  • Có thể tùy chỉnh chọn các kho, chuyển từ kho này sang kho kia.
  • Tính năng định nghĩa các loại xuất kho và nhập kho.
  • Phân hệ quản lý kho hàng giúp các nhà quản lý tối ưu lại bài toán tồn kho.
  • Phần mềm cảnh báo những mặt hàng nào tồn quá nhiều hay hết date
  • Phần mềm quản lý phiếu đặt hàng xuất: Thông tin về hàng hóa và nhà cung cấp, tiền thuế VAT,…
  • Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp quản lý phiếu nhập: Phiếu lưu thông tin về thuế VAT, kỳ hạn thanh toán, tổng tiền giảm giá …
  • Chức năng quản lý phiếu xuất trả hàng
  • Chức năng quản lý phiếu chi tiền: Phiếu chi tiền sẽ lưu trữ tất cả các thông tin đã chi như nhà cung cấp, lý do chi, tổng cộng, tiền mặt,