Phần mềm quản lý bán hàng - 12. Quản lý shop

Phần mềm quản lý shop là giải pháp quản lý bán hàng được xây dựng theo đặc thù kinh doanh siêu thị, cửa hàng bán lẻ. Phần mềm được xậy dựng trên tiêu chí đơn giản, giao diện đẹp mắt thân thiện, dễ sử dụng nên người dùng không cần biết nhiều về máy tính vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm.

Các thống kê, báo cáo về hàng tồn kho, doanh số bán hàng, giá bán của từng mặt hàng trong hệ thống phần mềm quản lý shop sẽ giúp cho nhà quản lý luôn nắm được thông tin tổng quan cũng như biết được tình trạng hoạt động của hệ thống, nắm được mặt hàng nào đang được khách hàng quan tâm, tình trạng tồn kho của sản phẩm đó còn chính xác bao nhiêu... Với những thông tin này, nhà quản lý có cơ sở để đưa ra các phương án xử lý kịp thời, chính xác, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công việc kinh doanh.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SHOP

Quản lý mua hàng

 • Xử lý các nghiệp vụ như hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua hàng dịch vụ
 • Cập nhật đơn giá theo bảng giá hàng mua.
 • Theo dõi các khoản phải trả, tình hình trả tiền và tình trạng phải trả cho các nhà cung cấp
 • Tạo danh mục vật tư, nhà cung cấp, hãng sản xuất, danh mục khách hàng
 • In nhãn vật tư, mã vạch nhanh chóng, tiện lợi
 • Báo cáo, bảng kê: có thể tổng hợp theo từng loại đơn, tất cả hóa đơn hoặc theo từng nhà cung cấp, vât tư, địa điểm

Quản lý bán hàng

 • Xử lý các nghiệp vụ như hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán hàng dịch vụ
 • Cho phép thiết lập một giá bán hoặc nhiều giá bán trên cùng 1 mã hàng
 • Quản lý giá bán chi tiết tới kích cỡ (size), màu sắc (áp dụng với mô hình kinh doanh thời trang)
 • Cho phép chiết khấu trực tiếp cho từng khách hàng hoặc chiết khấu tự động theo nhóm khách hàng
 • Lịch sử thay đổi giá bán: Cho phép theo dõi giá bán và những lần thay đổi giá bán của hàng hóa vật tư
 • Báo cáo bán hàng đa dạng, bộ lọc theo nhiều tiêu chí như: Hóa đơn, mặt hàng, khách hàng, nhân viên
 • So sánh được tình hình bán hàng giữa các thời kỳ.
 • Hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ

Quản lý tồn kho

 • Quản lý về số lượng, đơn giá, giá trị của hàng hoá nhập - xuất
 • Điều chuyển hàng hoá giữa các kho và địa điểm linh hoạt
 • Theo dõi hàng tồn dưới định mức min, trên định mức max
 • Báo cáo tình hình nhập - xuất hàng, thống kê số lượng chi tiết đầy đủ
 • Hiển thị báo cáo so sánh giữa các kỳ trong năm
 • Các mẫu biểu chi tiết, hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ

Thu chi - công nợ

Chăm sóc khách hàng - quảng cáo