Quản lý công nợ trong phần mềm quản lý bán hàng

Công nợ

Quản lý công nợ của khách hàng và nhà cung cấp một cách hệ thống, chính xác và dễ theo dõi nhất

- Phần mềm bán hàng giúp bạn quản lý hiệu quả công nợ thông qua hình thức ghi nợ trên các đơn hàng, phiếu nhập hàng.

- Bạn có thể dễ dàng tra cứu thông tin công nợ của khách hàng, nhà cung cấp; đồng thời thực hiện các giao dịch như: chốt sổ nợ, thêm phiếu thanh toán với từng đối tượng.