Quản lý bán hàng là gì ?

Quản lý bán hàng: Có thể được định nghĩa là hoạt động quản trị của những người hoặc những nhóm người thực sự thuộc lực lượng bán hàng hoặc gồm những người liên quan đến hoạt động liên quan như:

Giao hàng,

Dịch vụ khách hàng

Đội trưng bày

Nhóm sales audit

Trade marketing

Bảo hành, bảo trì

hoặc những người hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng bán hàng nhắm triển khai việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp trên cơ sở chiến lược kinh doanh, nguồn lực của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh có liên quan.

Những công việc của quản lý bán hàng bao gồm:

1- Thiết lập chiến lược phân phối

2- Thiết lập tổ chức lực lượng bán hàng

3- Thiết lập chính sách bán hàng, Tuyển dụng

4- Lập kế hoạch bán hàng

5- Triển khai

6- Quản lý lực lượng bán hàng, khách hàng

7- Huấn luyện nâng cao kỹ năng

8- Đo lường, đánh giá hiệu quả bán hàng

Tùy thuộc vào từng công ty và lĩnh vực kinh doanh, khu vực triển khai kinh doanh tổ chức Bộ phận bán hàng sẽ rất khác nhau, tổ chức Sales sẽ bao gồm các chức danh:

Quản lý kinh doanh miền (RSM)

Quản lý bán hàng khu vực (ASM) có thể có rất nhiều chức danh theo quận, khu vực, giám sát viên hay giám sát viên bán hàng

Công việc, nhiệm vụ:

Đạt doanh số, chỉ tiêu được giao

quản lý khu vực kinh doanh

Quản lý khách hàng

Giám sát trực tiếp những người nhân viên kinh doanh, đại diện bán hàng .

Huấn luyện nhân viên dưới quyền

Những người quản lý bán hàng theo khu vực , lĩnh vực sẽ phải báo cáo lại cho những người quản lý bán hàng thuộc cấp cao hơn trong Công ty theo ngành dọc hoặc ngành ngang theo quy định.

Số người quản lý bán hàng cấp cao trong tổ chức Sales khác nhau giữa các công ty và những chức danh của họ có thể từ người quản lý bán hàng từng địa phương, khu vực hay toàn quốc cho đến chức giám đốc phụ trách bán hàng toàn quốc v.v.

Số lượng được xác định cằn cứ vào:

Khu vực quản lý

Số lượng khách hàng

Doanh số được giao

Ngân sách lương cho Nhân viên

Ngoài ra sẽ có thêm các bộ phận cũng có thể trực thuộc lực lượng Sales:

Trade marketing

Customer service

Sales administration

Nhiệm vụ của Quản lý bán hàng:

Phân phối hàng hóa đên những kênh phân phối theo mục tiêu đã định nhắm tối ưu việc hiện diện của hàng hóa, dịch vụ với chi phí hợp lý và hiệu quả tối đa và đạt được mục tiêu marketing của công ty về ngắn hạn cũng như dài hạn

Mục tiêu của quản trị bán hàng là:

Hệ thống quản lý,

Quản lý hàng hóa,

Quản lý con người

và đạt lợi nhuận do công ty để ra.