Phần mềm quản lý bán hàng - 11. Câu lạc bộ bida (billards)

Phần mềm quản lý câu lạc bộ Bida (billards)phần mềm quản lý bida được thiết kế mở, giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, phù hợp nhiều loại hình quản lý.

Điểm nổi bật của phần mềm

  • Quản lý tình trạng bàn.
  • Ghi nhận chi tiết giờ vào, giờ ra.
  • Quản lý đặt bàn trước.
  • Quản lý danh sách khách hàng.
  • Quản lý nhiều mức giá bàn theo theo block xx phút.
  • Quản lý các dịch vụ, bán thức ăn, nước uống,...
  • Hỗ truy cập từ xa qua internet giúp lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa.
  • Hỗ trợ in hóa đơn VAT (GTGT)
  • Hỗ trợ xem báo cáo trên điện thoại, máy tính bảng android, iphone, ipad
  • Hỗ trợ lập công thức tính tiền uyển chuyển, phù hợp nhiều cách tính tiền khác nhau

Tính năng cơ bản

  • Phân loại bàn cụ thể: bàn bida lỗ, bàn bida dù, bàn VIP
  • Quản lý bán hàng, dịch vụ.
  • In bill (hóa đơn) cho khách.
  • Quản lý mua hàng.
  • Quản lý quỹ tiền mặt.
  • Quản lý công nợ.
  • Quản lý doanh thu, tổng hợp và chi tiết đến từng nhân viên phục vụ.
  • Quản lý kho: nhập, xuất, tồn kho online.
  • Hỗ trợ nhiều báo cáo theo các tiêu chí khác nhau.

Bảo mật

  • Hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
  • Phần mềm đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

Các phân hệ khác

  • Phân hệ quản lý từ xa qua internet sử dụng trong trường hợp lãnh đạo muốn truy cập dữ liệu từ xa, vd: từ nhà riêng, khi đi công tác,...
  • Gửi email cho khách hàng
  • Gửi tin nhắn sms cho khách hàng
  • Quản lý chuỗi câu lạc bộ bida