Quản lý nhân viên trong phần mềm quản lý bán hàng

Nhân viên

Quản lý nhân viên với đầy đủ thông tin và doanh số bán hàng chi tiết

- Thao tác phân quyền quản lý cho nhân viên được thực hiện đơn giản, nhanh chóng.

- Bạn có thể dễ dàng theo dõi doanh số bán hàng của nhân viên trong ngày, từ đó đánh giá hiệu quả và thành tích của mỗi nhân viên.