Hệ thống báo cáo

Báo cáo

Hệ thống báo cáo trực quan, khoa học, cung cấp cho người dùng cái nhìn toàn diện về hiệu quả kinh doanh của cửa hàng.

- Hệ thống báo cáo được chia làm 4 mảng khác nhau: Bán hàng, Mua hàng, Kho hàng, Công nợ giúp người dùng bao quát hết tình hình kinh doanh của cửa hàng

- Trong mỗi báo cáo tổng hợp, bạn có thể liên kết ngay lập tức tới những báo cáo chi tiết

- Hỗ trợ nhiều tiêu chí tạo báo cáo, giúp người dùng nhìn nhận, đánh giá tình hình kinh doanh ở các góc độ khác nhau một cách kịp thời.

- Báo cáo bán hàng: Bao gồm các báo cáo tổng hợp và chi tiết về việc bán hàng theo khách hàng, hàng hóa, nhân viên

- Báo cáo Mua hàng: Bao gồm các báo cáo tổng hợp và chi tiết về việc nhập hàng theo nhà cung cấp, hàng hóa

- Báo cáo Kho hàng: Cho người dùng các báo cáo về tình hình kho, luân chuyển hàng hóa

- Báo cáo công nợ: Bao gồm các báo cáo về công nợ phải thu với khách hàng và phải trả với nhà cung cấp.