Phần mềm quản lý bán hàng - 4. Cửa hàng điện thoại

Phần mềm quản lý bán hàng dành cho cửa hàng điện thoại là giải pháp giúp bạn quản lý việc bán hàng một cách hiệu quả nhất, phần mềm gồm các phân hệ quản lý chính sau :

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI
  • Quản lý người dùng : mỗi người sử dụng hệ thống sẽ được cấp một tài khoản, khi sử dụng hệ thống thì phải đăng nhập vào hệ thống.
  • Quản lý nhập hàng : nhập hàng vào kho sau khi mua hàng từ phía nhà cung cấp.Quản lý bán sỉ : bán sỉ điện thoại cho các đại lý ( chi nhánh ) gồm :
  • Chi nhánh bán sỉ : bán sỉ cho các đại lý khác
  • Chi nhánh của công ty : các chi nhánh do công ty quản lý, hàng tồn kho của chi nhánh cũng là hàng tồn kho của công ty.
  • Chi nhánh ký gửi : các chi nhánh được công ty ký gửi điện thoại, định kỳ công ty sẽ liên hệ các chi nhánh này để cập nhật tình hình bán của chi nhánh.
  • Ngoài ra, hệ thống còn có tính năng hỗ trợ việc chuyển hàng qua lại giữa các đại lý.
  • Quản lý bán lẻ : bán hàng cho khách mua lẻ từ cửa hàng hay các chi nhánh của công ty.
  • Quản lý bảo hành : bảo hành hoặc sửa chữa các sản phẩm đã bán cho khách.
  • Quản lý trả hàng : quản lý các hàng trả về từ phía khách hàng và từ đại lý
  • Quản lý sửa chữa : quản lý việc nhận sửa chữa các điện thoại bên ngoài ( các điện thoại mà công ty không bán ).
  • Quản lý các khoản chi trong ngày : Mỗi ngày các chi nhánh sẽ có các khoản chi riêng ( ăn trưa cho nhân viên, mua nước cho chi nhánh, …). Tính năng này giúp quản lý các khoản chi riêng mỗi ngày của từng chi nhánh.
  • Rất nhiều báo cáo thống kê bán hàng, kho, công nợ, doanh thu, cửa hàng